• Kung nakansela bago ang mga araw ng 60 sa petsa ng pagdating: Ang 25% ng kabuuang halaga ng pamamalagi ay sisingilin bilang bayad sa pagpapanatili.
  • Kung kinansela sa loob ng 30-60 araw ng petsa ng pagdating: Ang 40% ng kabuuang halaga ng pamamalagi ay sisingilin bilang bayad sa pagpapanatili.
  • Kung kinansela sa loob ng 21-30 araw ng petsa ng pagdating: Ang 50% ng kabuuang halaga ng pamamalagi ay sisingilin bilang bayad sa pagpapanatili.
  • Kung kinansela sa loob ng 07-21 araw ng petsa ng pagdating: Ang 75% ng kabuuang halaga ng pamamalagi ay sisingilin bilang bayad sa pagpapanatili.
  • Kung kinansela sa loob ng 07 araw ng petsa ng pagdating: Ang 100% ng kabuuang halaga ng pamamalagi ay sisingilin bilang bayad sa pagpapanatili.
  • Sa kaso ng Walang-palabas o Check-out bago ang petsa ng pag-alis: Ang 100% ng kabuuang halaga ng pamamalagi ay sisingilin bilang bayad sa pagpapanatili.

Humiling ng isang tawag pabalik

HINAHILING ANG BUMOTO NG PAG-AARAL

Ipasok ang iyong mga detalye sa ibaba upang humiling ng isang tawag pabalik at ibabalik namin ang ugnayan sa lalong madaling panahon.