Humiling ng isang tawag pabalik

Patakaran sa Pagrereserba:

  • Non-Resident Indians / Foreign Tourists upang makabuo ng Pasaporte at bisa ng VISA na ipinag-uutos sa oras ng Check-in.
  • Indian Nationals upang magdala ng isang wastong Photo ID patunay upang makabuo sa oras ng Check-in.
  • Ang pagkumpirma ng booking ay sasailalim sa pagtanggap ng 100% advance payment sa oras ng paggawa ng reserbasyon.